wyrazy z CH wyrazy z H

wyrazy z ch wyrazy z h Wyrazy z ch i wyrazy z h - pisownia wyrazów. Zarówno w języku literackim,jak i w gwarach rdzennie polskich

istnieje jedna spółgłoska tynojęzykowa szczelinowa, mianowicie bezdźwięczne "ch". Głoskę tę oznaczamy w dwojaki sposób: za pomocą połączeń literowych "ch" oraz za pomocą litery "h". Obok "chata", "chować", "chwalić" piszemy  "herbata", "hodowla", "hardy", choć w obu wypadkach w całej Polsce wymawiamy tę głoskę jednakowo. Jedynie w wymowie Polaków pochodzących z dawnych Kresów Wschodnich oraz Polaków mieszkających na pograniczu polsko-słowackim, polsko-ukraińskim i polsko-białoruskim istnieje rozróżnianie "ch" i "h". Jest to niewątpliwie rezultat wpływów obcych. Rozróżnianie "ch" i "h" na obszarze rdzennie polskim nie miało nigdy miejsca również w przeszłości. Jest ono wynikiem zapożyczeń zewnętrznych, które dostały się do języka polskiego nie za pośrednictwem mowy żywej lecz za pośrednictwem pisma. Przyjęty przez nas z łaciny dwuznak "ch" występuje zarówno w wyrazach pochodzenia rodzimego, jak i obcego, natomiast litera "h" występuje jedynie w wyrazach pochodzenia obcego. Innymi słowy w wyrazach rodzimych spółgłoskę tylnojęzykową szczelinową oznaczamy za pomocą dwuznaku "ch", np. "chory", "chlustać", "chcieć", "chodzić", "chwalić", "chować"; natomiast w wyrazach zapożyczonych - za pomocą dwuznaku "ch" lub litery "h", np. "echo", "chór", "charakter", "chronologia", "honor", "hipika", "historia", "handel", "herbata", "hańba", "hardy". Jest to uzależnione nie od naszej wymowy, lecz od pisowni tych wyrazów w języku, z którego zostały zapożyczone (np. łac."honor", niem."Handel", czes."hanba"). Użycie liter "ch" lub "h" nie może więc być dziś oparte ani na wymowie, ani też na poczuciu rodzimego lub obcego pochodzenia wyrazu. Jedyną wskazówką jest poczucie oboczności morfologicznej. Tak więc wyrazy z ch piszemy wtedy, gdy głoska oznaczona przez ten dwuznak wymienia się w pokrewnych wyrazach lub formach wyrazowych z "sz", np. słu"ch" - sły"sz"ę,du"ch" -du"sz"a, mu"ch"a - mu"sz"ka, su"ch"y - su"sz"ę; natomiast wyrazy z h piszemy, gdy oznaczana przez nią głoska wymienia się z "g","ż","z" lub "dz", np. wa"h"ać się - wa"g"a, dru"h" - dru"ż"yna, bła"h"y - bła"z"en, wata"h"a - wata"dz"e.
Tagi do tej samej strony: wyrazy z ch wyrazy z h

 

 

Odpowiedzi

wyrazy z H i CH

Tylko Polacy pochodzący z dawnych Kresów Wschodnich oraz mieszkańcy pogranicza polsko-słowackiego, polsko-ukraińskiego i polsko-białoruskiego odróżniają w wymowie h i ch. 

Wyrazy ch h

hużdawka hużdała się w koło gdy hak się urwał.
mama zajechała henrykowi drogę,ale się szybko ochronił
 

wyrazy z h

h — g wahanie — waga
h — ż druh — drużyna
h — z błahy — błazen; 

wyrazy z h

Zawsze "h"
hekto-, helio-, hetero-, higro-, hiper-, hipo-, homeo-, homo-, hydro- 

Dodaj nową odpowiedź

  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Więcej informacji na temat formatowania